Produkter fra Otra Maling
Teknisk/kjemisk
Libolin Kokt LinoljeEmballasje: 1 - 3 - 10 - 200 liter
Rå Linolje


Emballasje: 1 - 3 - 10 - 200 liter
Kaldpresset Rå Linolje


Emballasje: 1 - 3 - 10 - 200 liter
Vaselinolje
Syrefri teknisk vaselinolje. Beskytter plastbåter og motorer, impregnerer treverk, lær, sko, seletøy. Beskytter klinker, tegl, keramiske fliser mm.

Emballasje: 0,25 - 1 - 5 liter
White Spirit HighflashEmballasje: 5 - 25 - 200 liter
White Spirit LuktsvakEmballasje: 1 - 5 - 25 - 200 liter
Diklormetan
Metylenklorid

Emballasje: 1 - 5 liter
AsfaltEmballasje: 1 - 3 - 10 liter
Xylen
Tynner nr 7


Emballasje: 0,5 - 1 - 5 liter
AcetonEmballasje: 1 - 5 - 200 liter
Ren Terpentin
Vegetabilsk tynner for oljebaserte produkter.

Emballasje:  1 - 5 - 200 liter
Besøksadresse:                                 Telefon:                 Telefax:                    
Steindalen 2                                        38 08 68 63          38 08 66 56        
4624 Kristiansand
Epost: post@otramaling.no

Otinol
Universaltynner


Emballasje: 1 - 5  liter
Teknisk Sprit
Isopropanol


Emballasje: 1 - 5 liter
Museskrekk
Naftalinkuler

Krystaller
Emballasje: 350 gr